شناسه : 69115
دوشنبه, 07/12/1400 - 14:01
نویسنده : azgharbi30
بسیج در عرصه محرومیت زدائی

افتتاح خانه محروم توسط سپاه نقده

مقاومت بسیج سپاه نقده با همکاری حوزه شهید بروجردی نقده

افتتاح خانه محروم در روستای بیگم قلعه پایگاه شهید محمدی حوزه شهید بروجردی نقده

مقاومت بسیج سپاه نقده

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید