شناسه : 48829
دوشنبه, 12/04/1399 - 08:22
نویسنده : khuzestan
حوزه آغاجاری

نشست بصیرتی سیاسی درحوزه آغاجاری

نشست بصیرتی سیاسی درحوزه شهری ناحیه مقاومت بسیج آغاجاری برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد ومحلات استان خوزستان ، فرمانده حوزه شهری گفت ،این نشست های بصیرتی سیاسی با روشن شدن فکرها واندیشه های نو هست طبق بیان حضرت آقا باید هرانسانی دارای بصیرت باشدچون بصیرت هست که ما انسان ها رابه سرمنزل مقصود میرساندوشعله تفکروتعقل راهمیشه جوشان نگه می دارد ،دربعدسیاسی هم که نگاه کنیم وقتی بصیرت وسیاست کنارهم قراربگیردمفهوم هر دورامیتوان بصورت جداگانه وراحتترفراگرفت وبه دیگران هم انتقال داد تاازاین دوبهره کافی را ببرندوانها هم به باقی اعضای جامعه یاد دهند.
فرمانده حوزه شهری جولکی درادامه بیان نمود:همه همیشه طبق برنامه های که ازقبل هماهنگ شده وتعریف کردیم نشست های بصیرتی سیاسی وروشنفکری رابنحوه احسنت برگزارمیکنیم تاهرروز به مسائل روزآگاه باشیم.

درپایان وی افزود:من ازهمه کسانی که دوست دارند دراین نشست ها که سراسرتفکروهدایت هست درراستای بصیرت وسیاست شرکت نمایند.

برچسب ها
0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید