شناسه : 28981
یکشنبه, 10/08/1398 - 23:22
نویسنده : gilan3
باهدف الگو برداری از طرح های اقتصادمقاومتی

بازدیدازطرح اقتصادمقاومتی در روستای شبخوسپهلوی املش توسط خواهران بسیجی

عصرروزیکشنبه۹۸/۱۰/۸جمعی ازخواهران پایگاه بنت الهدی صدر حوزه فاطمه الزهرا(س)سپاه ناحیه املش ازطرح اقتصادمقاومتی یکی ازخواهران بسیجی پایگاه بازدیدنمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات،

بازدید از طرح اقتصاد مقاومتی در املش بازدیدازطرح اقتصادمقاومتی در روستای شبخوس پهلوی املش عصرروزیکشنبه۹۸/۱۰/۸جمعی ازخواهران پایگاه بنت الهدی صدر حوزه فاطمه الزهرا(س)سپاه ناحیه املش ازطرح اقتصادمقاومتی یکی ازخواهران بسیجی پایگاه بازدیدنمودند. این برنامه باحضورفرمانده پایگاه بنت الهدی مسوول بسیج سازندگی پایگاه وتعدادی ازبسیجیان انجام شدواز طرح اقتصادی خواهربسیجی آمنه خلیلی درزمینه کاشت وتولید سبزیهای محلی ودارویی بازدیدبعمل آمد. سرکارخانم حیدری فرمانده پایگاه بنت الهدی بیان داشت:بسیج سازندگی طلایه دارطرحهای اقتصادمقاومتی است وكشاورزی؛محوری مهم دراقتصادمقاومتی است. خانم خلیلی درباره طرح اقتصادی خودگفت: تقویت بخش كشاورزی ازگامهای بسیارمهم برای تحقق اقتصادمقاومتی ونقش موثری رادرتوسعه اجتماعی واقتصادی كشوردارد.لازمه تداوم و حركت دراین مسیرپایبندی براصل تامین امنیت غذایی باخودكفایی درمحصولات اساسی وحمایت ازتولیدداخلی است وهرکدام ازماموظفیم درحد توان وامکانات خود درمسیرتوسعه اقتصادکشور گام موثری برداریم.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید