شناسه : 39760
دوشنبه, 07/21/1399 - 07:48
نویسنده : chb
استان چهارمحال وبختیاری

نشست سردار سلیمانی ریاست سازمان بسیج مستضعفین بافرماندهان حوزه وپایگاههای مقاومت بسیج استان چهارمحال وبختیاری

به گزارش بسیج مساجد ومحلات استان چهارمحال وبختیاری :نشست سردارسرتیپ سلیمانی ریاست سازمان بسیج مستضعفین بافرماندهان حوزه وپایگاههای مقاومت بسیج استان چهارمحال وبختیاری درمجتمع لاله شهرکردبرگزارگردید.

به گزارش بسیج مساجد ومحلات استان چهارمحال وبختیاری :نشست سردار سلیمانی ریاست سازمان بسیج مستضعفین بافرماندهان حوزه وپایگاههای مقاومت بسیج استان چهارمحال وبختیاری درمجتمع لاله شهرکردبرگزارگردید دراین جلسه که باحضور فرماندهان منتخب پایگاههای استان برگزارشد تعدادی از فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج پیرامون سیاست های ساز مان بسیج درخصوص پایگاه ومسجد محوری ایرادسخنان وموانع ومشکلات پیش روی برنامه های بسیج مطرح کردند ودرپایان سردار سلیمانی درخصوص تقویت پایگاههای مقاومت بسیج واقدامات صورت گرفته مطالبی رامطرح نمودند

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید