شناسه : 38292
سه شنبه, 04/24/1399 - 11:48
نویسنده : chb
چهارمحال وبختیاری

قرارگاه استانی مسجد"

در تاریخ 18/4/99 جلسه قرارگاه استانی با حضور اعضاء محترم قرارگاه برگزار گردید . در جلسه مذکور که به صورت هر 30روز یک با در استان برگزار می گردد، اهم موضوعات زیر مورد بررسی و در دست اجراء قرار گرفت . 1ـ الزام همه رده های اقشاری و معاونتهای سپاه برای نقش آفرینی در پایگاه های مقاومت بسیج مساجد و محلات .2ـ ابلاغ تقویم در این راستا برای حضور رده های اقشاری و معاونتها برای انعقاد تفاهمنامه با معاونت بسیج مساجد و محلات برای ایفاء نقش در پایگاه های مقاومت بسیج مساجدومحلات . و در پایان تاکید گردید به عنوان یکی از مصوبات الزام آور " پایگاه محوری و مسجد محوری در راس همه فعالیتها و برنامه های رده های بسیج و سپاه و جزء اولویت لاینفک قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات،به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، در راستای سیاست ابلاغی سازمان در خصو ص احیاء و تقویت پایگاه های مقاومت بسیج و همچنین ایجاد تفاهم و هماهنگی و هم افزائی رده های استانی سپاه در تاریخ 18/4/99 جلسه قرارگاه استانی مسجد با حضور اعضاء محترم قرارگاه برگزار گردید . در جلسه مذکور که به صورت هر 30روز یک با در استان برگزار می گردد، اهم موضوعات زیر مورد بررسی و در دست اجراء قرار گرفت . 1ـ الزام همه رده های اقشاری و معاونتهای سپاه برای نقش آفرینی در پایگاه های مقاومت بسیج مساجد و محلات .2ـ ابلاغ تقویم در این راستا، برای حضور رده های اقشاری و معاونتها برای انعقاد تفاهم نامه با معاونت بسیج مساجد و محلات برای ایفاء نقش در پایگاه های مقاومت بسیج مساجد ومحلات. و در پایان تاکید گردید به عنوان یکی از مصوبات الزام آور " پایگاه محوری و مسجد محوری در راس همه فعالیتها و برنامه های رده های بسیج و سپاه و جزء اولویت لاینفک قرار گیرد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید