این مطلب ۱۲۷ بار خوانده شده

همایش پیاده روی

فارسی
این مطلب ۳۲۰ بار خوانده شده

کارگروه

فارسی
این مطلب ۱۴۳۸ بار خوانده شده

بازتاب خبر طرح جهاد همبستگی ملی در رسانه های استان

به گزارش سازمان بسیج مساجد و محلات؛ سردار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) گفت :در این طرح مردم خیر استان از طریق مساجد هدف طرح، باساخت ۴۵۰ واحد مسکونی به کمک سیل زدگان می شتابند.

فارسی
این مطلب ۴۹۴ بار خوانده شده

متهت

فارسی
این مطلب ۴۶۹ بار خوانده شده

تست

فارسی
این مطلب ۴۵۲ بار خوانده شده

تستستستست

فارسی

صفحات