این مطلب ۵۹ بار خوانده شده

همایش پیاده روی

فارسی
این مطلب ۱۰۵ بار خوانده شده

کارگروه

فارسی
این مطلب ۵۴۵ بار خوانده شده

بازتاب خبر طرح جهاد همبستگی ملی در رسانه های استان

به گزارش سازمان بسیج مساجد و محلات؛ سردار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا(علیه السلام) گفت :در این طرح مردم خیر استان از طریق مساجد هدف طرح، باساخت ۴۵۰ واحد مسکونی به کمک سیل زدگان می شتابند.

فارسی
این مطلب ۳۰۲ بار خوانده شده

متهت

فارسی
این مطلب ۳۰۴ بار خوانده شده

تست

فارسی
این مطلب ۲۸۶ بار خوانده شده

تستستستست

فارسی

صفحات