۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۰۹:۴۶
فرمانده حوزه مقاومت شهید مدنی تویسرکان:
فرمانده حوزه مقاومت شهید مدنی تویسرکان از ارسال بیش از۸۶ میلیون تومان کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی تنها از سوی حوزه شهید مدنی این شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان ۲۸ میلیون تومان به صورت نقدی جمع آوری و ارسال شده است.
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ - ۰۹:۲۵
کارشناس مسائل اجتماعی در نشست بررسی آسب های شبکه های اجتماعی:
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ - ۱۱:۱۸
بسیجی پایگاه حضرت رسول(ص) مرکزی
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ - ۱۰:۴۰
فرمانده حوزه شهید فهمیده شهرستان کنگاور:
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ - ۱۱:۱۶
مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه سپاه ناحیه سبزوار:
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ - ۱۳:۲۱
سردار حسین بهشتی در ناحیه ابوذر تهران بزرگ :
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ - ۰۸:۵۱
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام سجاد (ع) تشریح کرد/

صفحات