۱۳۹۸/۰۲/۰۲ - ۰۹:۴۶
فرمانده حوزه مقاومت شهید مدنی تویسرکان:
فرمانده حوزه مقاومت شهید مدنی تویسرکان از ارسال بیش از۸۶ میلیون تومان کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی تنها از سوی حوزه شهید مدنی این شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان ۲۸ میلیون تومان به صورت نقدی جمع آوری و ارسال شده است.
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ - ۰۹:۰۳
معاونت تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج یزد:
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۱۱:۰۸
جوان فعال بسیجی:
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۱۰:۵۹
گزارش تصویری:
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۱۰:۵۵
به همت بسیج مساجد و محلات و حوزه خواهران ماکو :
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۱۰:۳۴
به همت پایگاه شهدا خوزستان انجام شد :

صفحات