۲۰۱۷/۰۳/۰۴ - ۱۳:۳۲
به همت حوزه علی بن ابیطالب ناحیه سمنان برگزار شد:
هفده همین مرحله ازکمک های مردمی برای جبهه مقاومت توسط حوزه علی بن ابیطالب(ع)جمع آوری شد.
۲۰۱۶/۰۷/۰۳ - ۱۰:۱۰
به همت حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (علیه السلام):
۲۰۱۶/۰۷/۰۲ - ۱۰:۴۹
به همت پایگاه اسماء حوزه ۵ عفاف ارومیه :
۲۰۱۶/۰۷/۰۲ - ۱۰:۳۹
به همت حوزه شهید بهشتی اسلام آبادغرب(کرمانشاه) برگزار شد:
۲۰۱۶/۰۷/۰۲ - ۱۰:۳۴
حوزه شهید قمری شهرستان سروآباد کردستان:
۲۰۱۶/۰۷/۰۲ - ۱۰:۲۶
ناحیه مقاومت علی ابن ابیطالب (ع) قم برگزار کرد:

صفحات