اخبار سازمان

اطلاعیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات

1394/05/10
با حضور رئیس سازمان بسیج مساجد و محلات برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات

1394/05/04
در نشست سردار بهشتی با بسیج پیشکسوتان مطرح شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات

1394/05/04

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات

1394/05/04

اخبار ویژه