اخبار سازمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:  چهارم

1394/12/25
به همت سازمان بسیج مساجد و محلات برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:احمدی دبیر هم

1394/12/19
شورای مرکزی سازمان بسیج مساجد و محلات برگزار کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات: دومین نشست ش

1394/11/25
مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات: سر

1394/11/12