اخبار سازمان

به مناسبت حوادث فاجعه بار منا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/07/14
دکتر حبیب جعفرنژاد خبر داد:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:دکتر حبیب جعف

1394/07/14
در گفتگو با مسئول کمیته اجرایی:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/07/12
در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/07/11
رییس سازمان بسیج مساجد و محلات در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامشهر:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/07/08

اخبار ویژه

آذربایجان غربی- بوکان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/07/15
خراسان رضوی - گناباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/07/15
آذربایجان غربی- بوکان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/07/15
آذربایجان غربی- بوکان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/07/15