مساجد و محلات: عابدین خرّم گفت: امروزه باید پیشکسوتان دوران دفاع برای اعزام به...

مساجد و محلات: فرمانده سپاه ناحیه نورگفت:فرهنگ اساس و زیربنای هر جامعه است خصوصا...

مساجد ومحلات: سرهنگ اکبری :کاروان راهیان نور درقالب 10اتوبوس در ده دسته به نام...

مساجد و محلات: مسابقه پینگ پنگ با حضور جمعی از اعضاء حلقه نوجوانان (شهید فهمیده...