اخبار سازمان

روابط عمومی سازمان بسیج مساجد و محلات اعلام کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات: همایش مسئولی

1394/06/07
سردار بهشتی در شباب پاسخ می دهد:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:سردار بهشتی ر

1394/06/04
سردار بهشتی در همایش هفته جهانی مساجد و روز بسیج مساجد و محلات در گیلان:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/06/01
سردار بهشتی در اولین سالگرد تدفین شهدای گمنان قیام دشت:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:در این مراسم،

1394/06/01
سردار بهشتی:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات

1394/05/29

اخبار ویژه

خراسان رضوی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/06/04
سردار بهشتی در شباب پاسخ می دهد:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:سردار بهشتی...

1394/06/04
سردار بهشتی در همایش هفته جهانی مساجد و روز بسیج مساجد و محلات در گیلان:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:

1394/06/01
سردار بهشتی در اولین سالگرد تدفین شهدای گمنان قیام دشت:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات:در این مراسم...

1394/06/01